MENU
zaplecze technicznezaplecze techniczne
Techniczne środki zabezpieczeń stanowią jedno z kluczowych ogniw systemów bezpieczeństwa obiektów. Ich właściwy dobór, odpowiednia konfiguracja oraz efektywne wykorzystanie pozwala na znaczną redukcję kosztów bezpieczeństwa obiektu, zapewniając jednocześnie wysoki poziom ochrony.

Opracowujemy i wdrażamy rozwiązania techniczne dedykowane do potrzeb i specyfiki Klientów. Wykonane projekty oraz instalacje w licznych obiektach np.: bankowych, handlowych, przemysłowych, biurowych, pozwoliły nam na stworzenie wyspecjalizowanych pracowników  inżyniersko-instalacyjnych. Właściwe zaprojektowanie profesjonalnego systemu ochrony technicznej wymaga indywidualnej analizy zagrożeń wynikających z charakteru prowadzonej działalności, topografii terenu, rozmiaru i kształtu infrastruktury oraz z opracowaniem odpowiednich założeń projektowych.
 
Oferujemy:
  • ocenę poziomu istniejących zabezpieczeń technicznych,
  • projektowanie zabezpieczeń technicznych,
  • instalację i integrację systemu CCTV, SSWiN, Kontroli Dostępu,
  • serwis i konserwację zabezpieczeń technicznych.
BOK+48 63 240 60 44
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY