MENU
System powiadamiania i pomocy HELP POINT

Opracowanie zintegrowanego systemu powiadamiania i pomocy HELP POINT

Projekt pn. „Opracowanie zintegrowanego systemu powiadamiania i pomocy HELP POINT” nr RPWP.01.02.00-30-0011/17 realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski


Beneficjent: OWCZAREK USŁUGI KONCESJONOWANE KAROL ROBERT OWCZAREK

Celem projektu jest zakup infrastruktury B+R, a następnie przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych mających na celu kompleksowe opracowanie innowacyjnego zintegrowanego systemu powiadamiania i pomocy HELP POINT. System będzie służył do powiadamiania służb ratowniczych oraz wskazanych operatorów o zaistniałym zagrożeniu życia ludzkiego, przy jednoczesnym zachowaniu stałego kontaktu wizualnego z wzywającym pomocy.

Całkowita wartość projektu: 1 027 720,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 700 000,00 PLN

Projekt realizowany w miejscowości Konin (ul. Wierzbowa 2F, 62-500 Konin)
BOK+48 63 240 60 44
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY