MENU
system alarmowysystem alarmowy
Zajmujemy się projektowaniem, instalowaniem, serwisem i konserwacją wszelkiego typu systemów sygnalizacji włamaniowej i napadowej.

Od wielu lat wykonujemy dla naszych klientów:
 • systemy alarmowe (przewodowe i bezprzewodowe) – dla biur, sklepów, magazynów, hurtowni,
 • alarmy domowe – dla potrzeb użytkowników indywidualnych – od standardowych po bardzo rozbudowane,
 • systemy alarmowe do ochrony zewnętrznej – dla instytucji i użytkowników indywidualnych,
 • systemy alarmowe do ochrony obiektów specjalnych – banków, tajnych kancelarii, itp,
 • systemy napadowe dla wartowników i służb patrolujących.

Na życzenie klienta opracujemy projekt systemu oraz szczegółową analizę zagrożeń włamaniowych, która pozwoli je skutecznie wyeliminować.

Doradzamy, jak skutecznie chronić obiekt z zewnątrz, włącznie ze strefą podejścia do budynku. Integrujemy system alarmowy z systemami automatyki budynków: sterowanie oświetleniem, ogrzewaniem, klimatyzacją, automatyką bram i rolet, zabezpieczeniami elektromechanicznymi.
Oferowane przez nas systemy można kontrolować zdalnie poprzez sieć Internet .

Pomagamy wszystkim, którzy już posiadają systemy alarmowe i nie mają się do kogo zwrócić o pomoc przy naprawie czy konserwacji.
 
System alarmowy to zespół urządzeń służących zabezpieczeniu danego obiektu przed włamaniem (system alarmu włamania) lub pożarem (system przeciwpożarowy).
W systemach alarmu włamania najczęściej wykorzystuje się pasywne czujniki podczerwieni reagujące na ruch (PIR), czujniki magnetyczne (kontaktrony) umieszczane na oknach, drzwiach, bramach garażowych (wzbudzenie czujnika powoduje alarm). System przeważnie uzbrajany/rozbrajany jest przez wpisanie na klawiaturze specjalnego kodu ustalonego przez użytkownika.
Systemy alarmowe nie są skomplikowane w obsłudze, zwiększają natomiast bezpieczeństwo obiektu (firma, magazyn, dom, garaż itp.).

Elementem dodatkowym  do systemu alarmu włamania jest system antynapadowy, zrealizowany w formie pilota lub ukrytego przycisku alarmowego. Klawiatury kodowe posiadają funkcję wybierania kodu "pod przymusem", która powoduje uruchomienie systemu alarmu napadu - cichy alarm, wezwanie ochrony.

W skład systemów alarmowych najczęściej wchodzą:
 • centrala alarmowa wyposażona w układ sterujący całym systemem, zasilacz i akumulator,
 • klawiatura alarmowa (inaczej zwana manipulatorem kodowym, za pośrednictwem tego urządzenia użytkownik komunikuje sięz centralą, potocznie nazywana szyfratorem),
 • różnego typu czujniki i detektory,
 • sygnalizatory (urządzenia akustyczne lub akustyczno-optyczne sygnalizujące zadziałanie systemów alarmowego - alarm, sabotaż),
 • dialer telefoniczny (urządzenie przekazujące informacje na temat systemu - alarm, załączenie/wyłączenie czuwania - za pomocą sieci telefonii stacjonarnej),
 • moduł GSM (urządzenie przekazujące informacje na temat systemu - alarm, załączenie/wyłączenie czuwania - za pomocą sieci komórkowej GSM),
 • radiopowiadomienie (urządzenie przekazujące informacje na temat systemu - alarm, załączenie/wyłączenie czuwania - na odległość do kilkunastu kilometrów, za pomocą fal radiowych)
 • radiolinia (nadajnik z pilotami umożliwiającymi załączenie/wyłączenie czuwania, wyzwolenie opóźnienia na wejście do obiektu, wyzwolenia alarmu napadowego),
 • blokady (urządzenia uniemożliwiające kradzież, dostęp lub ucieczkę).

Detektory ruchu.
Istnieją trzy główne typy czujników reagujące na występowanie ruchu w "polu widzenia" urządzenia:
 • pasywne czujki podczerwieni (PIR) - Reagują na zmianę promieniowania podczerwonego (emitowanego przez obiekty o temperaturze wyższej od otoczenia), nie są one wrażliwe na obiekty nie emitujące ciepła lub emitujące go zbyt mało (np. wskutek izolacji termicznej),
 • czujniki mikrofalowe - Działają na zasadzie radaru Dopplerowskiego wysyłając falę elektromagnetyczną oraz odbierając falę odbitą (wskutek odbicia fali od poruszającego się obiektu następuje zmiana jej częstotliwości), są one wrażliwe głównie na ruch w kierunku do i od czujki,
 • czujniki ultradźwiękowe - Działanie zbliżone do mikrofalowych, z tą różnicą że wykorzystują fale akustyczne (w zakresie niesłyszalnym) i reagują na ruch ośrodka (powietrza); w związku z tym podatne są na fałszywe alarmy wywołane przepływem powietrza. Używane powszechnie w samochodowych instalacjach alarmowych.
Ponadto do detekcji ruchu wykorzystywane są kamery telewizji przemysłowej w połączeniu z detektorami ruchu w obrazie.

Detektory działalności i inne detektory wtargnięcia.
Czujniki mające na celu wykrywanie działalności w jakimś pomieszczeniu lub na jakimś obiekcie, ich szczególnym przypadkiem jest opisana wcześniej czujka stłuczenia szyby i opisane tam problemy dotyczące fałszywych alarmów dotyczą także tych czujników. Wyróżnić można dwa typy:
 • czujniki inercyjne, zwane także wibracyjnymi - reagują na występowanie drgań/wstrząsów w miejscu, powierzchni, na której zostały zamontowane,
 • czujniki akustyczne - reagują na dźwięki.
W specyficznych systemach zabezpieczeń (np. banki) spotkać można także inne rodzaje czujników - np. czujniki reagujące na zmianę ciśnienia w zamkniętym pomieszczeniu związaną z jego otwarciem, czujniki sejsmiczne reagujące na wybuch, czujniki dostępu do zamków montowane na zamkach sejfów, czujniki światłowodowe rozwieszane na ogrodzeniach reagujące reflektometrycznie na próbę pokonania ogrodzenia itp.

Ze względu na sposób identyfikacji alarmującej czujki istnieje podział na czujki konwencjonalne i adresowalne.
Konwencjonalne - w tym systemie są łączone równolegle i alarm jest identyfikowany jako alarm z dowolnej czujki należącej do danego obwodu obejmującego np. "I piętro obiektu" bardziej szczegółowa identyfikacja jest możliwa tylko przez osobiste sprawdzenie, która czujka zadziałała (w czujce świeci się lampka - uaktywnienie czujki).
Adresowalne – w tym systemie czujki są również wpięte do obwodu obejmującego np. całe piętro, ale każda czujka ma swój indywidualny adres więc w centrali pożarowej jest identyfikowana pojedyncza czujka, która sygnalizuje pożar (np. "I piętro, czujka w pokoju socjalnym"). Identyfikacja odbywa się przy wykorzystaniu protokołu transmisji.

Możliwe są dwie polityki stosowania protokołów:
Producent czujek opracowuje własny protokół i udostępnia go producentom central.
Zarówno czujki jak i centralę produkuje jedna firma i zachowuje parametry protokołu w tajemnicy.

Istnieje jeszcze kilka innych kryteriów podziału np. czujki dwustanowe/wielostanowe czujki kasowalne samoczynnie lub ręcznie wielokrotnego użytku lub jednorazowe (te ostatnie to np. ampułki pękającej pod wpływem temperatury, lub złącza zespojonego stopem Wooda, który w wysokiej temperaturze topi się rozwierając elektryczne połączenie w obwodzie alarmowym).
BOK+48 63 240 60 44
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY