MENU
sieci LANsieci LAN
Sieć lokalna – sieć komputerowa łącząca komputery na określonym obszarze takim jak blok, szkoła, laboratorium, czy też biuro. Sieć LAN może być wydzielona zarówno fizycznie, jak i logicznie w ramach innej sieci. Główne cechy LAN, to m.in. wyższy wskaźnik transferu danych, czy też mniejszy obszar geograficzny.

W sieci LAN łączone są ze sobą komputery osobiste, komputery i stacje sieciowe, drukarki czy serwery. LAN umożliwia współdzielony dostęp wielu użytkowników do tych samych urządzeń i aplikacji, wymianę plików między użytkownikami oraz komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej i innych aplikacji. Sieć LAN powinna spełniać trzy zasadnicze wymagania: duża przepływność (szybkości przepływu danych), skalowalność (rozbudowa, wymiana urządzeń) i wysoka niezawodność.

W ofercie znajdują się rozwiązania do monitoringu i analizy pracy urządzeń, aplikacji i usług sieciowych LAN. Ich zastosowanie pozwala na:
  • dokładne określenie oczekiwanych parametrów pracy sieci oraz poszczególnych komponentów,
  • monitorowanie i raportowanie anomalii,
  • tworzenie raportów,
  • backup systemu monitorującego.

Korzyści
  • łatwe nadzorowanie pasma,
  • prosta identyfikacja aplikacji odpowiedzialnych za największy ruch w sieci,
  • większa wydajność sieci i aplikacji,
  • łatwe raportowanie oraz analiza trendów,
  • łatwe kontrolowanie zużycia pasma przez poszczególne działy.
BOK+48 63 240 60 44
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY