MENU
ochrona mieniaochrona mienia
Tworzymy kompleksowe systemy ochrony dla obiektów każdej wielkości. Chronimy obiekty bez względu na ich wielkość, lokalizację czy charakter. Niezależnie czy są to obiekty przemysłowe, banki, biura, jak i lokalne punkty handlowe, budowy, magazyny etc. Podejmujemy się zadań o wysokiej skali trudności jak i prostych zleceń ochrony.

Świadczymy również usługi ochrony imprez masowych, sezonowych oraz krótkotrwałych. Za każdym razem dostosowujemy projekt systemu ochrony do specyfiki obiektu, zgodnie z analizą aktualnych i potencjalnych zagrożeń oraz potrzeb i wymagań danego Klienta, aby uzyskać możliwie wysoką sprawność ochrony przy kontroli kosztów. W segmencie ochrony fizycznej zatrudniamy wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników, którzy tworzą grupę fachowców najwyższej klasy.

Ochrona mienia zgodnie z art. 2 ustawy o ochronie osób i mienia (z dnia 22 sierpnia 1997 r. Dz.U. z 2005 nr 145 poz. 1221 z póź. zm.) to działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu oraz przeciwdziałające powstawaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń i niedopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony.

Ochrona osób i mienia realizowana jest w formie:
  • bezpośredniej ochrony fizycznej:
- stałej lub doraźnej,
- polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych,
- polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych;
  • zabezpieczenia technicznego, polegającego na:
- montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania,
- montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, konserwacji, naprawach i awaryjnym otwieraniu w miejscach zainstalowania.
 
BOK+48 63 240 60 44
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY