MENU
montaż systemów PPOŻmontaż systemów PPOŻ
Zadaniem systemu przeciwpożarowego jest ochrona ludzi i mienia przed zagrożeniami pożarowymi. Prosty system przeciwpożarowy składa się z detektorów ognia, detektorów dymu, centrali sterującej oraz siatki rur ze środkiem gaśniczym wraz z dyszami wylotowymi (np. stałe urządzenie gaśnicze).

Można wymienić cztery główne rodzaje systemów przeciwpożarowych ze względu na środek gaśniczy:
  • gaszenie wodą
  • gaszenie mgłą wodną
  • gaszenie pianą
  • gaszenie gazem.

Systemy alarmów przeciwpożarowych stanowią istotną grupę wśród systemów alarmowych. Najczęściej oparte są one na optycznych czujkach dymu, czujkach ognia oraz przyciskach ręcznego powiadamiania - zgodnie z normą EN-54 nazywane Ręcznymi Ostrzegaczami Pożarowymi (w skrócie ROP). W dużych obiektach często posiadają połączenie ze Strażą Pożarną oraz współdziałają z innymi systemami ochrony p.poż. - automatycznymi systemami gaśniczymi (zraszacze wodne, systemy gaszenia gazem), systemy nawiewowe i oddymiania, awaryjne oświetlenie, dźwiękowy system ostrzegania (DSO) itp.
Detektory pożaru (inne równoważne nazwy: czujki wykrywacze pożaru, ostrzegacze pożarowe)

Ze względu na zasadę działania wyróżnić można cztery główne typy detektorów mających na celu wykrywanie pożaru:
  • optyczne czujki dymu - dym który dostaje się do komory powoduje rozpraszanie światła podczerwonego emitowanego przez diodę LED, co prowadzi do zmiany w oświetleniu detektora i zadziałania czujki,
  • jonizacyjne czujki dymu (zwane izotopowymi) - niewielka ilość substancji radioaktywnej jonizuje powietrze. Sygnał alarmowy jest w nich uruchamiany gdy cząsteczki dymu połączą się ze zjonizowanymi przez urządzenie cząsteczkami powietrza,
  • półprzewodnikowe detektory dymu - reagują na substancje chemiczne wchodzące w skład dymu (działanie podobne do opisanych poniżej detektorów gazów),
  • termiczne - reagują na ciepło wydzielane w trakcie spalania. Odporne na dym.

Detektory gazów.
Najczęściej czujniki półprzewodnikowe, reagujące na podwyższone stężenia określonego rodzaju gazu, np. metanu (będącego głównym składnikiem gazu ziemnego), LPG, czadu czy gazów usypiających lub zabijających
BOK+48 63 240 60 44
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY