MENU
lokalizacja pojazdów GPS/GPRSlokalizacja pojazdów GPS/GPRS
Usługa ta polega na monitorowaniu pojazdów w czasie rzeczywistym oraz na prowadzeniu analiz tras pojazdów. Do określenia pozycji pojazdu niezbędna jest informacja zawierająca współrzędne geograficzne. Takie dane może dostarczyć system GPS oparty na satelitach należących do Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych. Dla lokalizacji pojazdu niezbędny jest również system transmisji, którą zabezpiecza sieć telefonii komórkowej w standardzie GSM.

W oparciu o nadajniki montowane w pojazdach oferujemy Państwu szerokie spektrum usług monitorowania pojazdów, a w szczególności:

ochronę samochodów osobowych i ciężarowych przed kradzieżą i uprowadzeniem
 • lokalizacja pozycji pojazdu z dokładnością 1 – 10 m na terenie kraju i zagranicy, określenie aktualnej prędkości i kierunku jazdy pojazdu,
 • możliwość zdalnego unieruchomienia pojazdu,
 • montaż czujników rejestrujących możliwość wywrócenia się pojazdu oraz niesprawnie działające zawory lub grodzie (cysterny),
 • kontrola przebywania pojazdu w wyznaczonym obszarze lub strefie niedozwolonej,
 • inne opcje dostosowane indywidualnie do klienta,

monitoring pojazdów służbowych
 • przekraczanie dozwolonego czasu postoju,
 • przekraczanie dozwolonej prędkości,
 • używanie pojazdu w zakazanym przedziale czasowym,
 • używanie pojazdu poza wyznaczonym terenem działania,
 • inne opcje zgodne z życzeniem Zleceniodawcy,

kontrolę pracy kierowców
 • trasy jazdy z miejscem i czasem postojów,
 • godzina uruchomienia pojazdu oraz zakończenia pracy,
 • czas pracy włączonego silnika w czasie postoju,
 • czas rozładunków/załadunków towaru,
 • czas, miejsce i ilość tankowanego lub upuszczanego paliwa w oparciu o sondy paliwa,
 • rejestracja trasy pojazdów,
 • rejestracja kart drogowych,
 • określenie i zaprogramowanie dozwolonego czasu postoju (zatrzymania się) pojazdu. - monitorowanie i zabezpieczenie pracy bankowozów i innych aut specjalistycznych,
 • montaż przycisku antynapadowego (jego użycie powoduje natychmiastowe uruchomienie procedur alarmowych: powiadomienie Policji oraz grup interwencyjnych agencji ochrony).
Centrum Monitorowania znajduje się w Koninie, przy ul. Wierzbowej 2f. W Centrum Monitorowania pracownicy całodobowo nadzorują oraz weryfikują  otrzymywane sygnały. Wszystkie sygnały oraz historia tras jest rejestrowana, co umożliwia wydruk tzw. raportów drogowych. Raporty te zawierają datę, miejsce oraz zdarzenie np. jazda, postój, przekroczenie prędkości.

Firma oprócz modemu do Satelitarnego Monitorowania pojazdów, montuje oprogramowanie do monitoringu wewnętrznego w komputerze klienta. Oprogramowanie to pozwala na kontrolę oraz lokalizację pojazdów bezpośrednio przez Zleceniodawcę.

System Satelitarnego Monitorowania pojazdów uprawnia do zniżki z tytułu ubezpieczenia AC do 50%.
BOK+48 63 240 60 44
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY