MENU
DVRDVR
Zdalne monitorowanie za pomocą istniejącego systemu telewizji obserwacyjnej to usługa, polegająca na stałej obserwacji obiektu za pomocą oprogramowania DVR.

Wybór rozwiązań technicznych i funkcji decyduje o skuteczności systemu telewizji dozorowej. Telewizja obserwacyjna musi być przede wszystkim skuteczna, niezawodna oraz wydajna. Tylko wtedy może odpowiednio dbać o bezpieczeństwo pomieszczeń, obiektów i osób. Projektując tego typu systemy trzeba przewidzieć nawet najmniej prawdopodobne zjawiska. Instalatorzy i użytkownicy tego typu systemów muszą zdawać sobie sprawę, że każde ogniwo systemu ma ogromne znaczenie. Zły dobór parametrów nawet jednego urządzenia może mieć ogromny wpływ na jakość i funkcjonowanie systemu. Montaż systemów telewizyjnych okazuje się bardzo dobrym rozwiązaniem w sklepach, przy kontroli imprez masowych czy nadzorowaniu newralgicznych punktów miast. Kamery telewizyjne wspomagają ochronę domów jednorodzinnych czy kompleksów wielomieszkaniowych. Stosowane są jako sposób na weryfikację sygnału alarmowego, co powoduje, że systemy telewizji dozorowej stają się doskonałym uzupełnieniem sygnalizacji włamania i napadu.

Monitoring CCTV z racji swojej funkcjonalności ma zapewniać jego użytkownikowi najwyższe bezpieczeństwo. W przypadku monitoringu każdej firmy bez względu na jej wielkość czy charakterystykę dostajemy narzędzie, które spełnia wiele dodatkowych funkcji. Bezpieczeństwo to cecha podstawowa, eliminacja zagrożeń zewnętrznych jak kradzież czy włamanie, ale także zagrożeń wewnętrznych jak ochrona tajemnic firmy czy jej dóbr. System CCTV ma też bezpośredni wpływ na poprawę wydajności i funkcjonowania firm, a jej właścicielom lub osobom za nie odpowiedzialnym, ułatwia nadzór i zarządzanie przy jednoczesnej oszczędności czasu. Monitoring dzięki zdalnemu dostępowi, ułatwia także zarządzanie w rozległych lokalizacjach, umożliwia prezentacje firmy kontrahentom podnosząc jej wiarygodność i prestiż.

Monitoring DVR to nic innego jak system telewizji przemysłowej, w których transmisja i zapis danych audio/wideo odbywa się za pośrednictwem sieci komputerowych oraz łączy teleinformatycznych.
Sieciowe systemy monitoringu wizyjnego dzięki swojej strukturze pozwalają na tworzenie bardzo rozległych instalacji dozorowych. Przykładowo monitoring DVR pozwala na scentralizowanie nadzoru wizyjnego nad praktycznie nieograniczoną liczbą kamer oddalonych od siebie o setki kilometrów, co w przypadku konwencjonalnych instalacji CCTV ze względów technicznych jest niewykonalne. W przypadku sieciowych systemów monitoringu wizyjnego obraz z kamery możemy podglądać z dowolnego miejsca na świecie, co jest możliwe dzięki globalnej sieci Internet.

Zainstalowany system monitoringu (kamery), za pomocą łącz internetowych przekazuje obraz do Centrum Monitorowania spełniającego wymogi UCI (Uzbrojone Stanowisko Interwencyjne), a dyspozytor w systemie 24- godzinnym obserwuje chronione obiekty.

W przypadku zauważenia czynów o znamionach zagrożenia np. obecność osób postronnych, akty wandalizmu, do obiektu kierowane są wyspecjalizowane Grupy Interwencyjne bądź Policja. Dzięki systemowi monitoringu załogi natychmiast otrzymują zweryfikowane dyspozycje.
Mobilne załogi rozlokowane są w strategicznych punktach miasta co pozwala na natychmiastową reakcję. Interwencje podejmowane są każdorazowo na sygnał z Centrum Monitorowania. Grupa Interwencyjna spełnia wymogi SUFO (m.in. – minimum dwóch licencjonowanych pracowników, jednolicie umundurowanych, wyposażonych w broń palną, środki przymusu bezpośredniego).
Dodatkowo wszyscy pracownicy są przeszkoleni w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej. Oznakowane jednolicie pojazdy są z wysokiej klasy doposażeniem np. sprzęt medyczny i przeciwpożarowy.
 
BOK+48 63 240 60 44
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY